Irma Koerhuis

IRMA

Als toetsdeskundige, docent/trainer, projectmanager, productmanager, methode-ontwikkelaar, trainer, tekstschrijver/redacteur en auteur in een digitale leeromgeving werk ik vanuit diverse invalshoeken. En heb ik een brede blik bij de ontwikkeling van content.

Toegankelijk

Het toegankelijk maken van inhoud is voor mij belangrijk, daarom neem ik in mijn werkwijze mee hoe gebruikers een leeromgeving of leertraject ervaren. Door aansluiting te zoeken bij de beleving raakt de inhoud het doel. En ik maak het niet moeilijker dan nodig is.

Ik ben gespecialiseerd op de terreinen toetsing, NT2, taal en studievaardigheden, (binnen MBO, PO, VO) digitalisering van trainingen en content en ik breid mijn expertise graag uit.
Ik werk het liefst aan het optimaliseren van content binnen projectkaders (tijd, geld, kwaliteit, scope) waarbij ik kijk naar wat wél mogelijk is. En er aan het eind van het project een concreet eindproduct ligt.

Samenwerking

Opdrachtgevers werken graag met mij samen omdat ik doe wat ik beloof. En met ze meedenk als er iets anders loopt. Ik geef aan wat de opdrachtgever kan verwachten en stel vragen als er iets niet duidelijk is. Net zo lang tot ik ermee aan de slag kan.

Met elkaar komen we tot het beste resultaat. Samen bouwen aan een product zodat leerlingen,  studenten  en medewerkers zich kunnen ontwikkelen, dat geeft mij energie!